Członek zespołu prawa karnego w biznesie.

Bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego.

Przygotowuje projekty pism procesowych i opinii w zakresie prawa karnego.

Pracuje nad politykami w ramach wewnętrznych programów compliance.

Wspiera klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Bierze także udział w projektach z zakresu ochrony danych osobowych.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.