Członek zespołu prawa ochrony konkurencji i konsumenckiego.

Doradza największym przedsiębiorcom z sektora e-commerce i finansowego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w zakresie zgodności z prawem konsumenckim (zarzuty stosowania klauzul abuzywnych, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów).

Ma doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców podczas przeszukania i kontroli prowadzonej przez UOKiK, przygotowywania zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców, weryfikowania umów pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji (w szczególności umów dystrybucyjnych) i wdrażania programów compliance.