Współzarządza zespołem Prawa Karnego w Biznesie oraz Sygnalistów i Wewnętrznych Postępowań Wyjaśniających, członek zespołu Compliance oraz French Desk.  

Z uwagi na specyfikę spraw karnych – na co dzień współpracuje z licznymi zespołami i praktykami kancelarii WKB. Jako członek zespołu compliance ściśle współpracuje z zespołem ESG i AML, a w ramach zespołu ds. Sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających – z Zespołem Prawa Pracy oraz Ochrony danych osobowych.  

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym – w prawie karnym gospodarczym, w kwestiach związanych z compliance, cyberbezpieczeństwem, i ze zgłaszaniem nieprawidłowości wewnątrz organizacji, oraz w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.  

Reprezentuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych zarówno po stronie pokrzywdzonych, jak i oskarżonych.

Zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania wewnętrznych procedur zgodności (compliance) a także prowadzi audyty zgodności i wspiera klientów w opracowywaniu procedur regulaminów zgłaszania nieprawidłowości i prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami biznesowymi.

Prowadzi szkolenia w zakresie ryzyk odpowiedzialności karnej dla członków kadry zarządzającej oraz odpowiedzialności spółek w związku z przestępstwami popełnianymi wewnątrz organizacji, a także w zakresie wewnętrznych procedur compliance, m.in. antykorupcyjnego.

Prowadzi seminaria z prawa karnego, w tym we współpracy z Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze.

Adwokat Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz avocat à la Cour w Paryskiej Izbie Adwokackiej.