Managing associate w zespole projektów infrastrukturalnych i PZP. 

Specjalizuje się w obsłudze zarówno wykonawców, jak i zamawiających w procesach inwestycyjnych prowadzonych przez podmioty z branży infrastrukturalnej (w szczególności w branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej), jak również w obszarach związanych z gospodarką komunalną. 

Udziela wsparcia na każdym etapie realizowanych zamierzeń inwestycyjnych, począwszy od postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, jak i w trakcie fazy realizacyjnej, wspiera klientów w relacjach z kontrahentami, instytucjami miejskimi czy instytucjami finansującymi. 

Ukończyła studia magisterskie (M2) na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers (Prawo handlowe francuskie i europejskie) oraz Szkołę Prawa Chińskiego. 

Ukończyła studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. 

Autorka publikacji m. in. w miesięczniku “Wodociągi – Kanalizacja” oraz w kwartalniku “Wodociągi Polskie”.