Współzarządzająca zespołem projektów Infrastrukturalnych i PZP. 

Współpracuje z zespołami prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz zespołem rozwiązywania sporów. 

Wielokrotnie wyróżniana w rankingach prawniczych ekspertka w zakresie projektów infrastrukturalnych, w szczególności w branży przemysłowej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, drogowej, lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami oraz problematyce związanej z infrastrukturą krytyczną. 

Doradza klientom zarówno będących inwestorami jak i wykonawcami na wszystkich etapach prowadzonych przez nich projektów infrastrukturalnych, począwszy od koncepcji aż do rozliczenia inwestycji. Reprezentuje również klientów w prowadzonych sporach, w tym w sprawach związanych z zamówieniami udzielanymi przez podmioty publiczne oraz w projektach finansowanych ze środków publicznych. 

Aktywnie wspiera organizacje gospodarcze oraz społeczne w inicjatywach legislacyjnych. 

Autorka wielu publikacji branżowych, w szczególności w zakresie problematyki związanej z sektorem wodociągowo – kanalizacyjnym.