Zaangażowana w prace zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita) oraz zespołu ESG. 

Specjalizuje się w prawie konsumenckimprawie konkurencji. W szczególności pomaga wiodącym klientom z branży e-commerce, energetycznej, AGD i finansowej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem ochrony konsumentów m.in. przeciwdziałania wykorzystywaniu klauzul abuzywnych, naruszania zbiorowych interesów konsumentów, rękojmi i gwarancji.  

Doradza w sprawach z zakresu prawa konkurencji, w szczególności nadużywania pozycji dominującej i antykonkurencyjnych porozumień m.in. w zakresie polityk cenowych i wymiany informacji między przedsiębiorcami, a także w sprawach z zakresu przewagi kontraktowej 

Reprezentuje klientów w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa konsumenckiego, rękojmi i gwarancji, ochrony przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. 

Absolwentka kursu w Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim