Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie znaków towarowych oraz prawie nowych technologii.

Ma również doświadczenie w przygotowywaniu i redakcji umów dla podmiotów rynku energetycznego.  

Autorka publikacji:

  • Problematyka wymogu oryginalności w prawie autorskim w świetle orzecznictwa w Europie – Polsce i Hiszpanii (Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 43) 
  • Problematyka wymogu graficznej przedstawialności niekonwencjonalnych znaków towarowych (Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 40) 
  • Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 25, 2018)