Członek zespołu IP.

Zajmuje się również sprawami imigracyjnymi, kwestiami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w Polsce.

Doktorantka oraz prowadząca zajęcia z przedmiotu prawo handlowe dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Członek zespołu badawczego pod kierunkiem prof. dr hab. K. Osajdy realizującego grant Narodowego Centrum Nauki pod tytułem „Quo Vadis prawo spółek? Nowoczesne instytucje prawa spółek kapitałowych przez pryzmat regulacji prostej spółki akcyjnej”.