Członkini zespołu prawa energetycznego.

Bierze udział w projektach związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez podmioty krajowe i zagraniczne.

Sporządza projekty opinii prawnych związanych z działalnością przedsiębiorstw energetycznych.

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Członkini Sekcji Prawa Nieruchomości oraz Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.