Jest specjalistką z zakresu prawa energetycznego, ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego.

Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej.

Wspiera zakłady ubezpieczeń, ubezpieczających oraz podmioty związane z rynkiem ubezpieczeniowym.