Specjalizuje się we wszechstronnej obsłudze klientów z sektora Life Sciences.

Doradza w bieżącej działalności na rynku leków, wyrobów medycznych i suplementów diety, na każdym etapie cyklu życia produktu – od badań klinicznych, przez wprowadzanie do obrotu, umowy, reklamę, do działań związanych z bezpieczeństwem produktów, w tym śledztw wewnętrznych i sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Reprezentuje klientów przed organami i sądami powszechnymi.  

Członek Komisji Odwoławczej ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Ekspertka CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w zakresie prawnych aspektów projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. 

Liderka projektu „Mali Pacjenci w badaniach klinicznych” Fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. 

Rekomendowana w rankingu Legal500 w kategorii Life Sciences & Healthcare od 2022 roku.