Szefowa zespołu prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego oraz zespołu French Desk.  

Na co dzień także współpracuje z zespołem fuzji i przejęć, prowadząc transakcje w sektorze nieruchomości i French desk. 

Koordynuje prace multidyscyplinarnej grupy w obszarze ESG. 

Członek Komitetu ds. relacji międzynarodowych WKB. 

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Od ponad 2003 roku doradza klientom w kwestiach dotyczących nabywania nieruchomości, lokalizacji inwestycji oraz zawierania umów z projektantami oraz wykonawcami inwestycji budowlanych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowej, magazynowej i centrów handlowych.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa spółek i transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcje sprzedaży oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw.  

W sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz prawa spółek reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

Była Prezydent AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers), członek Real Estate Section IBA (International Bar Association) i Young Lawyers’ Committee IBA.