Współzałożyciel oraz współzarządzający kancelarią WKB, kieruje zespołem rozwiązywania sporów .

Współpracuje z zespołem Projektów Infrastrukturalnych.

Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych, szczególnie infrastrukturalnych, korporacyjnych oraz na tle umów handlowych, w tym z elementem transgranicznym. 

Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z infrastrukturą energetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną i transportową. Poza reprezentowaniem w sprawach spornych, doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego. 

Arbiter w postępowaniach prowadzonych wg regulaminów krajowych i międzynarodowych sądów arbitrażowych.