Uczestniczy w przeprowadzaniu analiz prawnych due dilligence w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć w szczególności w sektorze energetycznym.

Przygotowuje projekty opinii prawnych i bierze udział w projektach z zakresu prawa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Ukończył również ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.