Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego. 

Na co dzień współpracuje z zespołami fuzji i przejęć (wspierając zespoły audytowe), prawa energetycznego (pomagając przy realizacji projektów sektora OZE) oraz prawa bankowego (w zakresie projektów finansowania inwestycji nieruchomościowych). 

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami komercyjnymi oraz w prawie budowlanym.  

Doradza klientom, których działalność koncentruje się na sektorze mieszkaniowym, biurowym, magazynowym i handlowym.