Współpracuje z zespołem prawa konkurencji i konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Zaangażowany w projekty doradcze dotyczące kontroli koncentracji, nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję. Wspiera inne zespoły w Kancelarii w realizacji projektów wymagających ekspertyzy ekonomicznej.  

Specjalizuje się w ekonomii konkurencji i doradztwie ekonomicznym na potrzeby sporów, analizach wpływu ekonomicznego regulacji i polityk publicznych, analizach sektorowych i rynkowych, a także stosowaniu metod ilościowych do różnych zagadnień ekonomicznych.  

Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. 

Ukończył ekonomię w Szkole Głównej Handlowej, studiował także ekonomię na Catolica Lisbon School of Business & Economics oraz na Uniwersytecie Warszawskim.  

Autor wielu analiz, raportów i ekspertyz dla klientów z sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji międzynarodowych.