Współzarządzający zespołem Italian Desk.

Specjalista w zakresie inwestycji międzynarodowych oraz kwestii stosunków biznesowych pomiędzy Włochami i Polską, w szczególności dotyczących polskich spółek-córek i oddziałów firm włoskich.

Szerokie doświadczenie z zakresu postępowań sądowych, windykacji należności w Polsce, inwestycji typu greenfield oraz powiązanych podmiotów a także partnerstwa publiczno-prywatnego.

Specjalista z zakresu postępowań sądowych i prawa umów handlowych we Włoszech.

Świadczy usługi prawne również w języku polskim.