Specjalizuje się w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorach kontraktowych FIDIC;  

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych;

Jest certyfikowanym mediatorem;

Zajęła I miejsce w trzeciej edycji konkursu „Spory budowlane w orzecznictwie SN”;

Wybrane publikacje:  

  • „Roszczenia przysługujące wykonawcy w przypadku, gdy będąc gotowym do wykonywania robót budowlanych doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora”, Monitor Prawniczy nr 16/2021 – glosa do wyroku SN z 29.11.2019, I CSK 477/18 
  • „Żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty jako „wyjście awaryjne” z nieopłacalnej inwestycji”, Młoda Palestra nr 2/2022 
  • „Koniec unikania odbioru przesyłek przez firmy – od 1 lipca zmienią się zasady” opublikowany przez Prawo.pl (czerwiec 2023 r.) 
  • „Błędy popełnione przy przekazaniu placu budowy mogą opóźnić wykonanie inwestycji” opublikowany przez Dziennik Gazeta Prawna (wrzesień 2023)