Specjalizuje się w prawie konsumenckim oraz prawie konkurencji.

Współpracuje również ze specjalistami kancelarii obsługującymi przedsiębiorców z rynków finansowych oraz e-commerce.

Wspiera także zespół zajmujący się product compliance wykorzystując swoje doświadczenie z nadzoru nad Inspekcją Handlową.

W latach 2014-2019 pełniła funkcję wiceprezes Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w którym pracowała łącznie 21 lat) i była odpowiedzialna za pion konsumencki.

W swojej karierze zawodowej zajmowała się egzekwowaniem prawa konsumenckiego, uczestniczyła w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym i europejskim, inicjowała procesy samoregulacyjne u przedsiębiorców i w ich stowarzyszeniach, a także sprawowała nadzór nad Inspekcją Handlową, laboratoriami UOKiK oraz Europejskim Centrum Konsumenckim.

Ma doświadczenie we współpracy z rzecznikami konsumentów, organizacjami konsumenckimi oraz z regulatorami rynku należącymi do sieci na rzecz ochrony konsumentów.

Brała również udział w spotkaniach szefów urzędów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów w Unii Europejskiej w ramach Sieci Polityki Konsumenckiej (Consumer Protection Network– CPN) i była członkiem Komitetu do Spraw Europejskich.