Rekrutuje pracowników i współpracowników WKB.

Tworzy i wdraża systemy motywacyjne, a także procedury onboardingowe dla nowych pracowników.

Dba o przestrzeganie prawa pracy i właściwą obsługę kadrowo-płacową.

Koordynuje praktyki studenckie i absolwenckie.

Wspiera rozwój pracowników; jest koordynatorem programu szkoleń.

Dba o dobrą atmosferę współpracy. Integrację i benefity traktuje równie poważnie, jak wszelkiego rodzaju formalności