Specjalizuje się w sporach korporacyjnych, sporach dotyczących realizacji umów, projektów infrastrukturalnych oraz w sporach z elementem transgranicznym. Prowadzi również analizy due diligence potencjalnych roszczeń.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i trybunałami arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w pracy przy arbitrażach inwestycyjnych, handlowych i sportowych prowadzonych przed ICC, SCC, SAKIG, SA Lewiatan, SA przy PKOL, czy trybunałami arbitrażowymi ad hoc.

Arbiter w międzynarodowych konkursach o tematyce arbitrażu handlowego i inwestycyjnego.

Ukończyła the International Academy for Arbitration Law w Paryżu, Haską Akademię Prawa Prywatnego Międzynarodowego, a także ICC Arbitration and ADR Training Programme.