Partner w zespole Prawa Konkurencji i Prawa Konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Global Competition Review (Elite), Forbes, Rzeczpospolita). 

Wiodący ekspert w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji i prawa konsumenckiego (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 2), Legal500 (Leading Individuals). 

Wielokrotnie reprezentował największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKIK, Komisją Europejską oraz sądami.

Doradza klientom we wszystkich aspektach związanych z prawem konkurencji, w tym: porozumieniami, kartelami i programami leniency, systemami dystrybucyjnymi (dystrybucja selektywna, wyłączna, franczyza, agencja); praktykami polegającymi na nadużywaniu pozycji dominującej oraz kontrolą koncentracji i prawem konsumentów. Wdrażał programy compliance, 

Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) UW, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Członek Komisji Konkurencji przy International Chamber of Commerce (ICC Poland), członek Komisji Konkurencji w ramach International Association of Young Lawyers (AIJA), Non-Governmental Advisor w ramach podgrupy kartelowej International Competition Network 

Pracował w UOKiK, odbył staż w Wydziale ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej w Brukseli. Pracował również w amerykańskiej firmie prawniczej Skadden, Arps w Brukseli.  

Autor wielu publikacji naukowych w tym m.in. pierwszej w Polce monografii poświęconej programowi leniency, dwóch edycji komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (współautorstwo), ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (współautorstwo).  

Jego rozprawa doktorska została wyróżniona w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w roku 2012, natomiast książka o programie leniency w konkursie „Złote Skrzydła” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną na najlepszą książkę prawniczą w kategorii prawo gospodarcze. Zwycięzca 3. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.  

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (na którym uzyskał również stopień doktora nauk prawnych) oraz Uniwersytetu Londyńskiego – King’s College (LL.M. in Competition Law).