Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB.

Kieruje zespołem M&A oraz praktyką prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Doradza w kwestiach związanych z pomocą publiczną.

Ma rozległe doświadczenie w obsłudze transakcji łączenia i podziałów spółek oraz w zakresie prawnych aspektów procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Uczestniczył w prywatyzacji pierwszych przedsiębiorstw i banków państwowych w Polsce oraz doradzał przy tworzeniu przedsięwzięć typu joint venture.

Jest ekspertem w prowadzeniu negocjacji dotyczących struktur finansowych i podatkowych oraz w świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

Doktor habilitowany nauk prawnych oraz były wykładowca wizytujący jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie – Trinity College Oxford i były nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.