Współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego.

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego.

Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych oraz prawem energetycznym, reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa energetycznego (zarówno o charakterze naukowym, jak i popularyzatorskim).