Współzałożyciel kancelarii WKB. 

Współzarządzający zespołem energetyki.

Doradza klientom z branży energetycznej m.in. w kwestiach legislacyjnych, regulacyjnych, w tym odnośnie zagadnień taryfowych, umów, w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki; doradza również w zakresie prowadzenia spraw spornych.

Ekspert przy pracach parlamentarnych związanych z nowelizacją prawa energetycznego oraz pracach nad pakietem nuklearnym. 

Członek Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego.

Autor szeregu publikacji dotyczących sektora energetycznego, m.in. komentarza do prawa energetycznego czy ustawy o odnawialnych źródłach energii.