Specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony konkurencji, prawa energetycznego oraz gospodarki komunalnej.

Doktor nauk prawnych i pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.

Stypendysta Thomas Berberich-Stiftung.

Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

W latach 1996-2001 prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Autor artykułów naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego organizowanego przez The European Law Students’ Association (ELSA).