Zarządzający zespołem Prawa ochrony środowiska.

Współpracuje co dzień z z zespołami Product compliance, ESG, prawa energetycznego, projektów infrastrukturalnych, zamówień publicznych oraz nieruchomości, a także ściśle współpracuje z prawnikami wewnętrznymi (in-house) w zakresie zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i wymaganiami produktowymi.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ocenach oddziaływania na środowisko, odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Wyróżniany w prestiżowych rankingach prawniczych: Chambers Europe (od 11 lat), Who’s Who Legal, Rzeczpospolita. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądowych. 

Uczestniczył szeregu procesów legislacyjnych, w tym ustawy Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, przepisów z zakresu gospodarowania odpadami oraz energetyki atomowej. 

Stypendysta Komisji Europejskiej, Uniwersytetu z Maastricht, Uniwersystety Insurbia oraz Washington College of Law. 

Uczestnik szkół prawa: CLEER Summer School on the Law of EU External Relations, organizator: Centre for the Law of EU External Relations and the T.M.C. Asser Institute, International Summer School in Comparative Environmental law (Włochy), Environmental Law Summer Session, organizator American University Washington College of Law (USA), Legislative controls on pollutant emissions from industry, organizator: Academy of European Law (Niemcy).