Specjalizuje się w sporach korporacyjnych, dotyczących transakcji M&A i umów handlowych, a także w sporach z zakresu prawa upadłościowego, inwestycji infrastrukturalnych, w tym zwłaszcza realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Reprezentuje podmioty gospodarcze z różnych branż oraz jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa, w postępowaniach przed sądami państwowymi, arbitrażowymi i przed Sądem Najwyższym.

Doradza również w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów infrastrukturalnych i PPP oraz wierzycielom i upadłym w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.