Doradza we wszystkich aspektach związanych z polskim i unijnym prawem konkurencji, tj. w zakresie karteli, porozumień wertykalnych, nadużycia pozycji dominującej (w tym w sektorach regulowanych) oraz kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Zajmuje się także prawem ochrony konsumentów, sprawami z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz prawem europejskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli w wydziale ds. postępowań antymonopolowych na rynku telekomunikacyjnym.