Zarządza praktyką prawa własności przemysłowej.

Współpracuje z zespołem Life Science doradzając podmiotom z sektora LS  w ochronie IP. Ściśle współpracuje także z zespołami International desks, zapewniając doradztwo z zakresu ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Ekspertka w zakresie prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych, czynów nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych oraz domen internetowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i bieżącej opieki nad portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów oraz prowadzenia procesów z zakresu ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w odniesieniu do nietypowych znaków towarowych (znaki kolorowe i trójwymiarowe) oraz ochrony postaci produktu (look alike products).

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, oraz w postępowaniach spornych i rejestrowych przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Unii Europejskiej.

Prelegentka z zakresu prawa znaków towarowych, m.in. podczas corocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA).

Autorka i współautorka artykułów z zakresu prawa znaków towarowych, m.in. „Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego przez używanie podobnego zarejestrowanego znaku towarowego” w: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Zeszyt 38, Cedzyna.

Studiowała stosunki międzynarodowe na The American University w Waszyngtonie, USA.