Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018), ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2021) 

Członek zespołu prawa konkurencji i konsumenckiego, powszechnie zaliczanego do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita) 

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prowadził postępowania antymonopolowe z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców przed Prezesem UOKiK.

Obecnie doradza klientom w toku postępowań przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców (przede wszystkim związanych z przejęciem kontroli oraz tworzeniem wspólnych przedsiębiorców), a także z zakresu ustawy o kontroli niektórych inwestycji (FDI).