Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów i arbitrażu, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych wszystkich instancji i jurysdykcji w Ukrainie.

Doradza klientom w zakresie prawa spółek i umów.

Ma doświadczenie w prawnym wspieraniu interesów klientów w międzynarodowych komercyjnych postępowaniach arbitrażowych, które swoje źródło mają w umowach budowlanych opartych na kontraktach FIDIC.

Świadczy pomoc prawną w sprawach uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych na terytorium Ukrainy.

Wspiera projekty z udziałem biznesu ukraińskiego w Polsce.

Członkini Komitetu NextGen UNBA (Ukraińskiego Narodowego Stowarzyszenia Prawników).