Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołu German Desk. 

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie umów gospodarczych. 

Doradza przy transakcjach nabycia oraz zbycia udziałów, akcji i przedsiębiorstw, projektach inwestycyjnych, zakładaniu i likwidacji spółek, zmianach ich struktury kapitałowej, jak również przy procesach łączenia, podziału i przekształcenia spółek. 

Bierze udział w projektach z udziałem klientów niemieckojęzycznych. 

Posiada również doświadczenie w badaniach due diligence spółek oraz ich obsłudze korporacyjnej, w tym w sporządzaniu opinii prawnych na rzecz spółek prywatnych i publicznych.  

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego. 

Doktorant w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.