Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Jako doświadczony legislator współtworzy zespół doradztwa legislacyjnego i regulacyjnego. 

Jest wiodącym ekspertem w zakresie polskiego i unijnego prawa konsumenckiego.

W swojej karierze zawodowej przez wiele lat zajmowała się szeroko pojętą legislacją konsumencką, w szczególności będąc odpowiedzialna za negocjacje rządowe na poziomie UE, jak też opracowanie projektów i koordynację procesu legislacyjnego, wielu fundamentalnych dla ochrony konsumentów, krajowych aktów prawnych.

Posiada  bogate doświadczenia w zakresie egzekwowania prawa konsumenckiego oraz w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Posiada doświadczenia we współpracy z rzecznikami konsumentów, organizacjami konsumenckimi, organizacjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców, regulatorami rynku oraz współpracy międzyresortowej 

W latach 2008-2021 była Zastępcą a następnie Dyrektorem Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas polskiej prezydencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Grupy Roboczej ds. Ochrony Konsumentów i Informacji w Radzie UE. Była również członkiem Sieci Polityki Konsumenckiej (Consumer Protection Network– CPN) oraz sieci CPC – Consumer Protection Coordination Network. Odpowiedzialna była także za nadzór nad systemem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Jest autorką szeregu opinii, analiz prawnych, w tym stanowisk pytań prejudycjalnych i wyroków TSUE, a także współautorka wielu publikacji z zakresu prawa konsumenckiego. 

Ukończyła aplikację legislacyjną.