Specjalizuje się zarówno w zbiorowym jak i indywidualnym prawie pracy.  

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa HR, na każdym etapie zatrudniania pracowników, pomagając przy sporządzaniu umów, a także przy wdrażaniu oraz zmianach regulacji wewnątrzzakładowych oraz przy rozwiązywaniu umów o pracę. 

Wspiera przedsiębiorców w sporach z pracownikami, także w postępowaniach sądowych, przed sądami wszystkich instancji. 

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.