Szef zespołu prawa zamówień publicznych i Italian desk.

Ekspert w postępowaniach przetargowych w szczególności w branży infrastruktury, IT i energetyki.

Uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów z zakresu zamówień publicznych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych dotyczących kwestii zamówieniowych, w tym również w sprawach obejmujących zarzuty karne.

Wspiera w działaniach zapobiegających występowaniu zjawisk korupcyjnych bądź innego rodzaju przestępstw w przedsiębiorstwach.

Pomaga obecnym na rynku lub poszukującym okazji do inwestycji w Polsce zagranicznym przedsiębiorcom w szczególności z rynku włoskiego.

Arbiter Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, arbiter Sądu ds. Domen.

Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Publikuje komentarze dotyczące Prawa zamówień publicznych w ramach inicjatywy WKB: „Q&A: nowe PZP”.