Członek zespołu podatkowego.

Specjalizuje się w obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w obszarze działalności transgranicznej.

Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Posiada również tytuł magistra finansów i rachunkowości uzyskany w Szkole Głównej Handlowej. W ramach programu Erasmus+ studiował po hiszpańsku na Universidad Complutense de Madrid. Absolwent Szkoły Prawa Obcego Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Autor punktowanych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.