Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego.

Uczestniczy w badaniach due diligence spółek prawa handlowego oraz procesach związanych z reorganizacjami spółek kapitałowych, w tym transakcjach związanych ze sprzedażą i nabyciem udziałów/akcji.

Posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej funduszy inwestycyjnych, fundacji oraz spółek prawa handlowego, w tym procesach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego, zakładaniem oraz likwidacją spółek.