Członek zespołu Life Science. 

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w szczególności w doradztwie prawnym w zakresie cyklu życia produktu leczniczego od badań klinicznych po zmiany porejestracyjne, jak również w doradztwie prawnym w zakresie obrotu wyrobami medycznymi, produktami biobójczymi i w szeroko rozumianym prawie ochrony zdrowia.  

Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

Ukończyła 2-letni kurs Prawa Angielskiego i Europejskiego British Law Centre na Uniwersytecie Warszawskiej, Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Warszawie, kurs Badań Klinicznych i Rozwoju Leków oraz Sprzedaży i Marketingu Leków, a także podyplomowe Studium Farmakoekonomiki na Politechnice Warszawskiej, aktualnie przygotowuje pracę zaliczeniową w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Menadżerów Farmacji na Politechnice Warszawskiej. 

Prelegentka na kongresach i konferencjach z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, wcześniej również redaktorka portalu prawnomedycznego. 

Autorka kilkunastu publikacji dotyczących ochrony zdrowia.