Aplikantka radcowska. Członek zespołu prawa własności intelektualnej i TMT oraz Life Sciences. 

Specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym i wyrobów medycznych, w tym doradztwie prawnym w zakresie badań klinicznych. 

Bierze udział w postępowaniach przed organami nadzoru i postępowaniach sądowoadministracyjnych. 

Ma doświadczenie w obszarze kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania i innych towarów o znaczeniu strategicznym, w tym objętych krajowymi i międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych “Prawo farmaceutyczne dla biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Współautorka publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu telemedycyny i reklamy produktów leczniczych.