Prawnik w zespole Bankowości i Finansów/Rynków Kapitałowych i Usług Finansowych.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doradza uczestnikom rynku kapitałowego i finansowego (takim jak instytucje płatnicze, banki, instytucje pożyczkowe) w zakresie zapewnienia zgodności ich działań z przepisami prawa i innymi regulacjami rynku finansowego lub kapitałowego.

Posiada doświadczenie w procesach regulacyjnych po stronie instytucji finansowych w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Uczestniczy przy transakcjach typu project finance oraz badaniach prawnych due diligence.