Młodsza prawniczka w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji i konsumenckim. Doradza klientom z branży finansowej, energetycznej, ubezpieczeniowej oraz e-commerce w sprawach związanych z aspektami polskiego i unijnego prawa konsumenckiego, m.in. w zakresie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów czy klauzul niedozwolonych. Wraz z zespołem bierze również udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Stypendystka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia naukowe. Zajęła również III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Moot Court „Civilis”. 

Prezes Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lege Artis” w roku 2019/2020 oraz Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides” w roku 2019/2020 – działających na WPiA UAM. Była również czynną uczestniczką konferencji naukowych z zakresu prawa prywatnego.  

Jest autorką publikacji z zakresu prawa prywatnego.