Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego, zespołu AML.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego na każdym etapie ich działalności, przeprowadzaniu działań reorganizacyjnych, jak również w prowadzeniu badań due diligence na potrzeby planowanych transakcji. Doradza przy zmianach własnościowych.

Prowadzi stałą obsługę korporacyjną klientów polskich i zagranicznych m.in. z branży wiatrowej, budowlanej, lotniczej, mediowej oraz FCMG. 

Doradza przy kwestiach związanych z AML, w tym wypełniania obowiązków wynikających ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przygotowywaniu procedur AML/KYC, identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Posiada Certyfikat AML Officer poziom 1 i 2 wydany przez Stowarzyszenie Compliance Polska. 

Ukończyła studia podyplomowe “Akademia Spółek” przy Szkole Głównej Handlowej oraz “Ochrona Danych Osobowych” przy Akademii Leona Koźmińskiego.