Młodsza prawniczka w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w sektorze doradczym w jednej ze spółek z tzw. “Big 4”.  

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji i konsumenckim. Doradza klientom z branży e-commerce, medialnej oraz energetycznej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem ochrony konsumentów m.in. w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów, klauzul niedozwolonych, reklamy w sieci czy twierdzeń dotyczących ekologii (greenwashing). 

Wspólnie z zespołem bierze udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.