Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia licencjackie na kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”.

Specjalizuje się w doradztwie wierzycielom i dłużnikom w zakresie restrukturyzacji pozasądowych oraz sądowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie identyfikacji i realizacji niezbędnych działań prawnych, aby zapewnić terminowe zgłoszenie wniosku o upadłość oraz skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Ponadto, oferuje wierzycielom monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów i doradzanie w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia ich interesów.