Członek zespołu Prawa Pracy.

Specjalizuje się w przygotowywaniu porad prawnych dotyczących indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy oraz bieżącej obsłudze przedsiębiorców w tym zakresie. Bierze udział w badaniach due diligence w zakresie spraw pracowniczych. 

Aplikantka adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 

Członkini Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW oraz Koła Naukowego Prawa Bankowego WPiA UW. Współorganizator IX Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego w 2017 roku.