Aplikantka Radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

Zajmuje się bieżącym wsparciem pracodawców, świadcząc doradztwo z zakresu prawa pracy, pomagając przy nawiązywaniu stosunków pracy, rozwiązywaniu umów o pracę oraz przy tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych 

Wielokrotna stypendysta naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu