Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Uczestniczy w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek, a także w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym zakładaniu spółek oraz ich likwidacji. Uczestniczy również w badaniach due diligence.