Doradza wykonawcom, jak i inwestorom na wszystkich etapach inwestycji w różnych branżach infrastruktury, w tym m.in. w sektorze energetycznym, OZE (z uwzględnieniem offshore), jak również w odniesieniu do budowy ITPO,

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w postępowaniach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym.