Kierująca zespołem restrukturyzacji i postępowań upadłościowych. 

Współpracuje na co dzień z zespołem fuzji i przejęć, prowadząc badania due diligence oraz transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym, w tym w szczególności w odniesieniu do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych (distressed M&A).  

Ekspertka w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa cywilnego i handlowego 

Reprezentuje zarówno wierzycieli jak i dłużników zarówno w odniesieniu do restrukturyzacji pozasądowych jak i sądowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza także klientom w zakresie zabezpieczenia na wypadek upadłości lub restrukturyzacji kontrahenta, a także w przejęciach przedsiębiorstw oraz spółek w ramach toczących się postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jak i na przedpolu takich postępowań. Współpracując z zespołem fuzji i przejęć doradza klientom w zakresie badania prawnego spółek, strukturyzacji jak i prowadzenia transakcji fuzji i przejęć 

Członkini rady European Regional Forum IBA, członkini Insol Europe